Header Ads

  • சற்று முன்

    வாழை பழத்திலே ஊசி இறங்குது போல ....

    "வாழை பழத்திலே ஊசி இறக்குவது போல்" என்று பழமொழி கேள்விபட்டிருக்றோம். ஆனால் அந்த பழமொழியை மாத்தி தற்போது வாழை பழத்தில பணத்தை வைக்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஏன் எதற்கு பின்னர் பார்போம்.

    கருத்துகள் இல்லை